موسسه آموزشی سلامت اندیشان حکمت

با مجوز رسمی از

مؤسسه آموزشی سلامت اندیشان حکمت

سال تاسیس: 1397

موضوع فعالیت :

توانمند سازی اعضا و کارکنان نظام سلامت- برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت و باز آموزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی- انجام پژوهـش درحوزه کاربـردی نـظام سلامت- همـکاری با دانـشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و آموزشی داخل و خارج از کشور- برگزاری همایش های علمی- برگزاری سایر دوره های آموزشی برای کارکنان اداری، عمومی، حرفه ای و تخصصی پزشکی- آموزش عمومی مردم و جامـعه در جـهـت افزایش سطح سلامت.

اعضاء هیئت مدیره:

نعمت اله سیف – رئیس هیئت مدیره

محمد رحیم خلیلی – نائب رئیس هیئت مدیره

فخرالدین ایرانی شاد – عضو هیئت مدیره – مدیر عامل

مؤسسه آموزشی سلامت اندیشان حکمت ، فعالیت آموزشی خود را بطور رسمی از سال 1397 آغاز نموده است و تا کنون توانسته در بیش از 25 استان و 71 شهرستان مجریان پرتلاش و کارآمد را جهت برگزاری دوره ها ی آموزشی انتخاب و فعال نماید. اخذ مجوز رسمی از مرکز ملـی آموزش های مهارتـی وزارت بهداشـت _ درمان و آموزش پزشکی، سازمان فنی و حرفـه ای کشـور و سازمان مدیریت و برنامه ریـزی، توانمندی این مؤسسه را در جهت برگزاری دوره های کوتاه مدت و میان مدت علمی و مهارتی دو چندان نموده است. تمام تلاش و مساعـی کارگزاران این مؤسسه آموزشـی، اجرای دوره های آموزشی، طبق کوریـکولوم های تدوین شده مـی باشد که توفیـق آموزش هزاران فراگـیر در مدت فعالیت این مؤسسه و اشتـغال اکثریت آن ها درمراکز مختلف، از جمله دستاوردهای افتخار آمیز خدمتگزاران علمـی این مجموعه می باشد.